phật học cơ bản

Người tôn giáo

Bạn có thể trở thành người tôn giáo từ sợ hãi, bạn có thể trở thành người tôn giáo từ tham lam. Những điều này sẽ không ích gì. Chừng nào bạn chưa trở thành người tôn giáo từ nhận biết, chẳng cái gì sẽ có ích.
Mọi người trở nên có tính tôn giáo vì những lí do sai, và bạn không thể có tính tôn giáo vì lí do sai được. Và người sống đúng không cần tính tôn giáo: người đó đã có tính tôn giáo rồi.
Giáo hoàng rất hài lòng và nói, “Ông Perlman, tôi có thể làm cái gì để biểu lộ sự đánh giá cao của tôi?”
“Dạ có chứ, thưa Giáo hoàng,” ông trùm tư bản làm bánh trả lời. “Ngài có thể thay đổi chút ít trong lời cầu Chúa được không?”
“A, ông Perlman ơi,” giáo hoàng cau mày, “ta e là điều đó là không thể được. Lời cầu Chúa được lặp lại hàng ngày bởi hàng triệu người Ki tô giáo.”
“Tôi biết,” Perlman nói, “nhưng tôi chỉ muốn một thay đổi nhỏ thôi. Nơi nói, ‘Xin cho chúng con bánh mì ăn hàng ngày hôm nay,’ chỉ cần làm thành, ‘Xin cho chúng con bánh mì đen của Perlman hôm nay.'”
Bây giờ, việc cúng dường lớn lao đó cho nhà thờ chẳng liên quan gì tới tôn giáo cả, nó chẳng liên quan gì tới từ thiện; nó là kinh doanh, kinh doanh thuần tuý.
Và đó là điều mọi người đang làm. Họ cúng dường cho người nghèo, họ phục vụ người nghèo, để lên cõi trời. Đấy là đầu tư, đấy không phải là phục vụ. Chừng nào bạn chưa có ý thức, bất kì điều gì bạn làm cũng sẽ sai. Sai nghĩa là điều được làm một cách vô ý thức còn đúng nghĩa là điều được làm một cách có ý thức. Nó chẳng liên quan gì tới bản thân điều đó nhưng có liên quan tới phẩm chất của tâm thức mà qua đó nó được làm.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button