phật học cơ bản

Phân chia làm cạn kiệt năng lượng

Một người phân chia bên trong bản thân mình bao giờ cũng trong cuộc tranh đấu thường xuyên với bản thân mình; toàn thể năng lượng của người đó bị phí hoài trong đấu tranh với bản thân mình. Người đó không thể nào dùng năng lượng của mình trong việc nở hoa đẹp. Mùa xuân tới và đi, nhưng người đó không có năng lượng đem hoa tới. Người đó bị cạn kiệt.
Có lẽ những quyền lợi được đầu tư của thế giới này bao giờ cũng là muốn con người bị mệt mỏi và cạn kiệt. Nó hỗ trợ cho quyền lợi được đầu tư của họ, bởi vì một người tràn đầy với năng lượng không thể nào bị ngăn cản khỏi việc là người nổi dậy.
Người mệt mỏi và cạn kiệt không thể nào được khêu gợi trong bất kì cuộc nổi dậy nào chống lại bất kì bất công nào, chống lại bất kì bóc lột nào. Người đó không có năng lượng cho điều đó. Người đó sống ở mức tối thiểu, trong khi người đó có thể đã sống ở mức tối đa. Nhưng âm mưu cơ bản chống lại con người đã được thực hành qua nhiều thời đại: chia rẽ. Và đó là nguyên tắc nền tảng của mọi kẻ cai trị – chia và trị. Những nhà thuyết giảng tôn giáo, các tu sĩ, không làm gì khác hơn các chính khách. Toàn thể ham muốn của họ cũng là chia và trị.
Một cá nhân không phân chia không thể nào bịbắt làm nô lệ. Phân chia này là một loại thiến. Xem cái đẹp của con bò đực: bạn không thể nào buộc nó kéo chiếc xe cho bạn, bạn không thể nào giữ nó trên đường dưới kiểm soát của bạn.
Nó có nhiều sức mạnh và tính cá nhân đến mức nó sẽ chọn con đường của nó, nó sẽ đi đường này hay đường nọ. Và nếu nó bắt gặp bạn gái, thế thì cuộc sống của bạn và chiếc xe của bạn cả hai đều lâm nguy!
Nhưng nhìn con bò thiến, kéo chiếc xe của bạn, tải trọng của bạn… bạn đã phá huỷ cái đẹp, năng lượng, tính cá nhân, bằng việc thiến con bò đực. Vẫn là cùng con vật ấy, nhưng bây giờ không có năng lượng nào. Bạn đã làm cho nó thành bất lực, và nó đã từng mạnh mẽ thế…
Khá kì lạ là cùng điều đó đã được làm cho con người. Mọi tôn giáo và mọi chính khách trên thế giới đã thiến con người; bằng không con người cũng có cái đẹp và cái vĩ đại cùng sự huy hoàng của việc là con bò đực, không phải con bò thiến. Con bò thiến là một thảm kịch. Con bò thiến là sự kết án về tất cả những người đã phá huỷ đi cái đẹp, sức mạnh, tiềm năng tự nhiên của nó. Nhưng để làm cho con bò mộng thành nô lệ, đây là một bước cần thiết.
Tại sao con người đã tha thứ cho đủ mọi loại khai thác, làm nhục, cảnh nô lệ này? Bởi một lẽ đơn giản: người đó không có năng lượng. Năng lượng của người đó đi đâu rồi? Người đó đã được dạy và được ước định để tranh đấu với bản thân mình. Âm mưu này thực sự rất ranh mãnh. Bằng việc tranh đấu với bản thân mình, bạn đang phá huỷ bản thân mình.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button