tổng hợp

Các học thuyết tâm lý nhân cách

Tác phẩm: Các học thuyết tâm lý nhân cách
Tác giả: Nguyễn Thơ Sinh
Lịch sử, xã hội, văn hóa luôn luôn là những đại lượng có ảnh hưởng nhất định lên mỗi chúng ta. Hơn nữa cách mỗi chúng ta tiếp cận và học tập trong cuộc sống, từ gia đình, bạn bè và phương tiện truyền thông…luôn có những tác động không nhỏ.
Chúng ta không chỉ học tập từ cuộc sống, chúng ta còn là những sinh thể có nguồn gốc từ sinh học, di truyền, tiến hóa, bản năng…Chính những yếu tố này đã tạo ra một hệ thống cấu trúc sinh lý điều khiển không chỉ cơ thể chúng ta mà cả những hành vi ứng xử của chúng ta nữa. Điều này có thể nhận ra qua hệ thống sinh hóa bao gồm tuyến nội tiết và những chất hoá học thần kinh. Đây chính là những tác động lên tư duy và hành vi của chúng ta một cách rất cụ thể.
Câu hỏi sau cùng là: Có nhất thiết tâm lý nhân cách phải trở thành một ngành khoa học thật sự hay không? Nếu như các ngành khoa học khác đã phục vụ sức khỏe con người một cách đắc lực, chúng ta liệu có nên bắt tâm lý làm những công việc của các ngành khoa học khác? Hay chúng ta chỉ nên bằng lòng với nhiệm vụ và chức năng của ngành Tâm lý nhân cách là cung cấp những giải thích về những hiện tượng phong phú thiêng liêng và kỳ diệu xảy ra nơi mỗi con người.
Tất nhiên đây là một câu hỏi mang tính gợi ý. Mong thay một ngày nào đó khoa học sẽ phát triển nhiều hơn nữa và chúng ta sẽ có một kết luận chính xác hơn. Mong rằng lúc ấy bản thân ngành Tâm lý học nhân cách sẽ có vai trò và vị trí của nó trong lịch sử đời sống con người.
Và như thế, một học thuyết sẽ mãi mãi chỉ là một học thuyết. Mỗi cá nhân chúng ta mới thật sự là người hiểu được ý nghĩa áp dụng của một học thuyết. Vậy tại sao mỗi người trong chúng ta lại không có một học thuyết cho riêng mình? Phải chăng chính việc tự khám phá và hiểu bản thân mình với những đại lượng tương quan khác, chúng ta sẽ có một học thuyết cá nhân chuẩn và riêng nhất cho chính bản thân mình.
Nguyễn Thơ Sinh


Danh mục:

bài viết gần đây

 • Sigmund Freud – Thuyết phân tích tâm lý
 • Anna Freud – Tâm lý nhân cách cái tôi
 • Erick Erikson – Thuyết nhân cách phát triển tư duy
 • Carl Jung – Học thuyết nhân cách biểu tượng
 • Otto Rank – Thuyết nhân cách truyền thuyết
 • Alfred Adler – Tâm lý cá nhân
 • Karen Horney – Thuyết nhân cách tâm thân
 • Albert Ellis – Thuyết nhân cách tư duy
 • Erich Fromm – Thuyết nhân cách xã hội
 • B.F Skinner – Thuyết nhân cách hành vi
 • Hans Eysenck – Những nhà học thuyết cá tính
 • Albert Bandura – Thuyết nhân cách học tập xã hội
 • Gordon Allport – Thuyết nhân cách cấu trúc cá tính
 • George Kelly – Thuyết cấu trúc tâm thức cá nhân
 • Donald Snygg & Arthur W. Combs – Thuyết nhân cách tổng thể hình thái
 • Abrham Maslow – Học thuyết nhân cách nhu cầu, giác ngộ
 • Carl Rogers – Học thuyết nhân cách nhân văn
 • Ludwig Binswanger – Thuyết nhân cách hiện sinh
 • Medard Boss – Học thuyết nhân cách hiện sinh
 • Viktor Frankl – Học thuyết nhân cách hiện sinh
 • Rollo May – Học thuyết nhân cách cá tính
 • Jean Piaget – Học thuyết nhân cách tư duy
 • George Boeree – Học thuyết sinh xã hội
 • Siddhartha Gautama Buddha – Học thuyết nhân cách theo Phật học
 • xem nhiều hơn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Kiểm tra thêm
  Close
  Back to top button