tổng hợp

Chúng ta có hoàn thành điều gì mới chăng?

– Tình yêu? Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ tom góp được hận thù và sự thỏa mãn riêng tư của ta thôi!
– Tri thức? Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ qui tụ được sự nhầm lẫn, sự qui nạp và diễn dịch mà thôi!
– Chân phúc? Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ thu nhặt được sự thỏa lòng, đau khổ và tính vô tình thôi!
– Quyền lực? Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ tóm thâu được sự bạc nhược, nỗ lực và một chiến thắng vô bổ thôi!
– Đời sống? Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ đạt đến việc sinh ra – lớn lên – và chết thôi!
– Hợp nhất? Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ ôm đồm được chiến tranh và thỏa hiệp thôi!
Lược trích trong Yếu cương và mặc tưởng – Shri Aurobindo
Nguồn: http://newvietart.com/
Hoặc có thể tham khảo thêm tại http://giaocam.saigonline.com/

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button