tổng hợp

Hết Lòng Là Thành

Bạn biết không, công việc thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố mới thành, còn thời gian thì biến diệt, vô thường trong từng khoảnh khắc. Vậy, trong cái tùy thuộc và biến diệt vô thường ấy, bạn thành công với cái gì nơi ấy?

Bạn làm gì mà hết lòng là thành. Sự thành tựu phước đức ngay ở nơi sự hết lòng của bạn, khi bạn nói hay bạn làm bất cứ một công việc gì.
Cũng vậy, sự thất bại của bạn trên đường đời, không phải chúng xảy ra cho bạn nơi kết quả mà chính ngay nơi nguyên nhân. Nguyên nhân của sự thành công là tấm lòng thành nơi bạn đối với công việc hay đối với cuộc đời. Và sự thất bại nơi công việc hay nơi cuộc đời xảy ra cho bạn là ngay nơi tấm lòng không thành khẩn hay thiếu thành khẩn của bạn.


Vậy, khi nói với ai, bạn hãy nói hết lòng, còn nghe hay không nghe là quyền của người nghe mà không phải là quyền của bạn; khi làm công việc gì bạn hãy làm hết lòng, thành hay không thành còn tùy thuộc vào nhân duyên của công việc, chứ không phải chỉ có tùy thuộc vào bạn. Và dù công việc có thành trong hiện tại mà thất bại trong tương lai, hay thất bại trong hiện tại mà thành tựu trong tương lai, thì bạn cũng đã thành tựu rồi đấy. Bạn thành tựu ngay nơi tấm lòng của bạn đối với công việc hay đối với cuộc đời, chứ không phải là nơi công việc hay thời gian đâu nhé!
Bạn biết không, công việc thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố mới thành, còn thời gian thì biến diệt, vô thường trong từng khoảnh khắc. Vậy, trong cái tùy thuộc và biến diệt vô thường ấy, bạn thành công với cái gì nơi ấy?
Vậy, bạn hãy đem hết lòng thành để sống với cuộc đời, còn cuộc đời như thế nào, đó là chuyện của cuộc đời mà không phải là chuyện của bạn, bạn có biết không!

Tác giả: Thích Thái Hoà

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button