phật học ứng dụng

Thế nào là trí chủ?

Một tâm hồn phải mượn một cái gì đó để nói trong miệng mình ra mỗi ngày và để khoác trên cơ thể mình một màu sắc thì tâm hồn ấy là tâm hồn nô lệ thậm tệ. Tất cả mọi thứ nô lệ đều dẫn đến tâm hồn thủ đoạn, không thể có tâm hồn mầu nhiệm được.
1. Hai chữ “trí chủ” để chỉ một cái sự thấy. Mà sự thấy đó là sự thấy của ông chủ, sự thấy của kẻ sáng tạo, sự thấy của kẻ ban cho, sự thấy của kẻ không bao giờ thiếu, không bao giờ thèm, sự thấy của kẻ không thấy mình cao hơn ai mà cũng chẳng thấy mình thấp hơn ai, sự thấy của người mà luôn luôn không đánh mất mình. Là một ông chủ trong tất cả những vấn đề.


Từ cái thấy của một ông chủ đó mà hành xử như là một ông chủ thực sự. Trước nhất và trên hết là ông chủ của một tinh thần tự do, một tâm hồn tự do hay là ông chủ của một linh hồn tự do.
2. Một người có linh hồn tự do thì cơ thể của người ấy trở thành một vật thể nhiệm mầu. Còn một linh hồn nô lệ thì không thể nhiệm mầu được.
Một tâm hồn thèm khát là một tâm hồn nô lệ.
Một tâm hồn đang dựa vào một quyền uy vô hình hay là dựa vào một quyền uy đức tin vô hình thì đó là một tâm hồn nô lệ.
Một tâm hồn đang dựa vào một quyển sách, một cái bằng mình học để sống, để tự tôn thì không thể là một tâm hồn tự do được.
Một tâm hồn phải mượn một cái gì đó để nói trong miệng mình ra mỗi ngày và để khoác trên cơ thể mình một màu sắc thì tâm hồn ấy là tâm hồn nô lệ thậm tệ.
Tất cả mọi thứ nô lệ đều dẫn đến tâm hồn thủ đoạn, không thể có tâm hồn mầu nhiệm được.
Tâm hồn mầu nhiệm là tâm hồn tự do và trí chủ là hiện thân của tâm hồn tự do ấy.
3. Cho nên người có trí chủ, có tâm hồn tự do tuyệt đối rồi thì trí chủ sẽ mở ra và anh sẽ thấy tất cả.
Anh không cần học bất cứ công thức gì ở trên thế gian này để anh trở thành kẻ thành công.
Anh không cần học bất cứ công thức gì trên thế giới này để anh được kẻ khác trọng vọng.
Anh không cần học bất cứ công thức gì, không cần ứng dụng bất cứ công thức gì, không cần nhớ bất cứ công thức gì để anh trở thành kẻ biện tài vô ngại, hay là một kẻ nổi tiếng, hay là một kẻ được người ta đánh giá là cao cả hay là thành công…
Anh không cần những thứ đó.
Khi trí chủ mở rồi thì những thứ đó là rác rến ở đời này mà anh không cần phải nhét vào đầu.
Anh không cần có một công thức gì để anh sống cả khi trí chủ anh đã mở.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button