tổng hợp

Pháp Thoại Cư Sĩ Diệu Âm

Tổng Hợp Các Bài Pháp Thoại Của Cư Sĩ Diệu Âm

Video

Cư Sỉ Diệu Âm chùa Hoằng Pháp 2010

| 1 Tập |

Video

Cư Sĩ Diệu Âm, tại Âu châu 2013

| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 | Tập 6 | Tập 7 | Tập 8 | Tập 9 | Tập 10 | Tập 11 | Tập 12 | Tập 13 | Tập 14 | Tập 15 | Tập 16 | Tập 17 |

Video

Pháp Thoại Tại Hà Lan

| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Pháp Thoại Tại Tiệp Khắc

| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

Video

Nói Chuyện với các liên hửu khắp nơi

| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

Video

Khuyên Người Niệm Phật-Ðạo Tràng Chúng

| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

Video

Tọa Đàm Tại Chùa Từ Xuyên

| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 |

Video

Tọa Đàm tại Niệm Phật Đường Liên Trì

| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Tọa Đàm tại Chùa Long Thọ

| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Tọa Đàm tại Chùa Ba Vàng, Hà Nội

| Tập 1 | Tập 2 | Tập 3 | Tập 4 |

Video

Cư Sĩ Diệu Âm Tọa Đàm tại Tịnh Tông Học Hội Oregon

| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Niệm Phật Ðường Tại ViệtNam – Hộ Niệm Cần Chú Ý

| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Buổi Tọa Đàm Tại Lynnwood

| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Chùa Thanh Hải – Ðà Nẵng

| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Ðạo tràng Liên Hoa (Cà Mau)

| Tập 1 | Tập 2 |

Video

Khuyên Người Niệm Phật Tại Chùa Đức Hòa

| 1 Tập |

Video

Chùa Viên Quang – Xác quyết niềm tin vào Pháp Niệm Phật

| 1 Tập |

Video

Chùa Long Khánh – Qui Nhơn

| 1 Tập |

Video

Tọa Ðàm tại Chùa Phổ Thiện Hòa

| 1 Tập |

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button