tổng hợp

Lý luận và tĩnh lặng

Trong đời sống tâm linh lý luận thường cản trở sự tiến bộ hơn là giúp tiến bộ. Thực sự đây là một mâu thuẫn lớn, vì trong các truyền thống tâm linh ta luôn luôn có những luận gia rất giỏi lý luận, như Saint Thomas Aquinas hay Bồ tát Mã Minh, Bồ tát Long Tho… Nhưng các vị này thường dùng l‎ý luận để giảng giải những chân lý mà các bị đã thực chứng bằng trãi nghiệm, hơn là dùng lý luận để tìm ra chân lý. Đại đa số các bậc thầy tâm linh đều nói với bạn một điều: “Lý luận không thể đưa bạn đến chân lý, và thường dẫn bạn đi lạc.”
Chính vì vậy mà vào các tu viện, chúng ta chẳng bao giờ thấy các vị tranh luận om sòm như trên các diễn đàn Internet. Các vị dùng thời giờ để thiền định, cầu nguyện, tĩnh tâm… Chính các việc này đưa các vị đến các chân l‎ý tâm linh. Rồi đôi khi các vị sẽ dùng ngôn từ và l‎ý luận để truyền giảng cho quần chúng những chân l‎ý các vị đã khám phá, mà thực ra là không thể truyền lại được.
Chúng ta quen sống trong một thế giới om sòm, tranh cãi, l‎ý luận, thuyết trình, thảo luận… cho nên chúng ta không hiểu giá trị của tĩnh lặng. Và đó là điều rất đáng tiếc.
Như là học võ ngày nay.
Ngày trước, võ học đông phương–trung tâm võ học của thế giới—-chú tâm rất lớn vào tĩnh lặng. Thiền định hay ngồi yên điều khí là phần căn bản của võ công. Ngày nay học võ, thường là người ta chú trọng đến đánh đấm la hét, và không quan tâm đến thiền hay vận khí chút nào.
Chính vì bỏ tĩnh lặng làm nền tảng, mà rất nhiều đại gia trong kinh doanh hay chính trị chụp giật vơ vét như con nít. Không có gì sâu sắc để làm gương cho bọn trẻ.
Và ngày nay rất ít người hiểu được sức mạnh của tĩnh lặng trong thương trường và chính trường. Cũng chính vì vậy mà các hành vi nhũng lạm giành giật trở thành lạm phát.
Tĩnh lặng làm cho các bạn đáng tin cậy hơn, thông minh hơn, trưởng thành hơn, và thành công hơn trong kinh doanh và chính trị.
Bớt om sòm lại. Tranh cãi ít lại. Lý luận ít lại.
Để sự tĩnh lặng đưa đẩy mình vào những góc sâu của trái tim, những vùng sáng của trí tuệ, nhũng vùng hào quang của năng lực tích cực thu phục lòng người, và những vùng thành công của thương trường và chính trường.
Đó trong võ học gọi là nội công.

Trần Đình Hoành

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button