lời phật dạytổng hợp

Câu 248: Phật tử có được làm lễ “nhập quan” không? Câu 249: Làm lễ “Thất Thất Lai Tuần” ở nhà có được không ạ?

Câu 248: Phật tử có được làm lễ “nhập quan” không? Câu 249: Làm lễ “Thất Thất Lai Tuần” ở nhà có được không ạ?

Làm lễ
Làm lễ “Thất Thất Lai Tuần” ở nhà
Câu 248: Phật tử có được làm lễ “nhập quan” không?
Câu hỏi: Kính Bạch Thầy! Khi gia đình chúng con có người lâm chung mà không có quý Thầy làm lễ “nhập quan” thì chúng con có được phép làm lễ không ạ?
Trả lời:
Kính thưa quý Phật tử! Thầy có in quyển “Nghi Thức Tang Lễ” và đã phát cho các đạo tràng để khi vắng các Thầy mọi người có thể tự làm được.
Vì có những gia đình ở quá xa, quý Thầy không thể đích thân đến thì các Phật tử có thể theo hướng dẫn của quyển sách này để làm.

Nhưng nếu có quý Thầy làm lễ, tang sự gia đình sẽ được đầy đủ hơn.
Câu 249: Làm lễ “Thất Thất Lai Tuần” ở nhà có được không ạ?
Câu hỏi: Con bạch Thầy! Khi làm lễ “thất thất lai tuần” cho hương linh có nhất thiết phải đến chùa làm lễ hay chúng con làm lễ ở nhà cũng được ạ? Mong Thầy giải thích?
Trả lời:
Kính thưa các Phật tử! Nếu đến chùa làm lễ thì gia đình mình sẽ có duyên, được gặp gỡ chư Tăng, được các Thầy giáo hóa. Nhưng ngôi chùa đó không có sư mà chỉ có tượng thì cũng không khác gì nhà mình, vì nhà mình cũng có tượng. Hoặc chúng ta đến chùa mà chư Tăng ở đó không giảng dạy Phật pháp. Ngược lại còn dạy cách mở phủ, đồng bóng thì lại tệ hơn ở nhà.
Thưa các Phật tử! Cũng một ngôi chùa, mà nơi đó không hoằng truyền Chính Pháp, chư Tăng không tu hành thì ngôi chùa đó không sinh ra công đức phước lành nhiều cho chúng ta.
Việc đến chùa làm lễ mà có chư Tăng tu hành “giới đức” thì sẽ tốt lành hơn, phúc báu nhiều hơn. Chúng ta sẽ được thân cận các Ngài, lòng tin sẽ vững vàng. Chứ ở nhà nếu có việc gì xảy ra thì tự mình không thể xử lý được.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button