tổng hợp

Tân Cổ Phật Giáo

1.Cuộc Đời Đức Phật(NS.Thanh Ngân)
2.Ma Vương Thĩnh Phật(NS.Tuấn Anh-Lương Tuấn)

3.Tu Bạt Đà La(NS.Tuấn Anh-Lương Tuấn)
4.Giấc Mộng A Nan(NS.Tuấn Anh-Minh Vương)
5.Tiếng Chuông Chùa(CS.Bích Phượng)
6.Nhất Tâm Niệm Phật
7.Cảnh Khổ Vô Thường
8.Về Lại Quan Âm(CS.Hoàng Duy)
9.Phóng Sanh(NS. Châu Thanh&Ngọc Huyền Châu)
10.Đạo Làm Con(NS. Châu Thanh)
11.Thoát Vòng Sinh Tử(CS.Nguyễn Đức)
12.Nguyện Về Tây Phương
13.Xám Hối Lục Căn
14.Hành Trang Về Cõi Phật

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button