Phật Học Cơ BảnTổng hợp

Đại Đức Thích Giác Nhàn

Đại Đức Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng
( Pháp Thí, Thắng Mọi Thí
Pháp Vị, Thắng Mọi Vị 
– Kinh Pháp Cú)

Video

Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Pháp Hội

1 Tập (10/06/2012)
Video

Đại Lễ Vu Lan

1 Tập (10/07/2012)
Video

Xả Ly Ta Bà Khổ

1 Tập (16/11/2012)
Video

Sự Cảm Ứng Nhiệm Màu(NS.Bảo Loan)

1 Tập
Video

15 Công Đức Tắm Phật

1 Tập (14/04/2012)
Video

Niệm Phật Chuyển Hóa Nghiệp Nghiện Ma Túy

01 | 02 | (08/07/2011)
Video

Ý Nghĩa Bảy Bước Hoa Sen

1 Tập (15/04/2012)
Video

Đản Sanh Để Vãng Sanh

1 Tập (15/04/2012)
Video

Công Năng Và Lợi Ích Của Sự Lễ Phật

1 Tập
Video

Lễ Phật Hiện Ánh Sáng

1 Tập (28/11/2011)
Video

Siêu Độ Vong Linh

1 Tập (17/06/2011)
Video

Đại Lễ Phóng Sanh

1 Tập (22/01/2011)
Video

Phóng Sanh Để Vãng Sanh

1 Tập (17/03/2011)
Video

10 Công Đức Phóng Sanh

1 Tập (04/01/2013)
Video

Chánh Nhân Và Trợ Nhân Niệm Phật

1 Tập (29/04/2011)
Video

Sự Nhiệm Màu Của Pháp Môn Niệm Phật

1 Tập
Video

10 Công Đức Niêm Phật Lớn Tiếng

1 Tập
Video

Con Đường Về Tịnh Độ(2011-Mỹ)

1 Tập
Video

Giảng Tại Chùa Quang Minh

01 | 02 |
Video

Giảng Tại Chùa Hạ Long

01 | 02 | 03 |
Video

Giảng Tại Nam Định

01 | 02 |
Video

Ý Nghĩa Thờ Cúng

1 Tập (19/01/2013)
Video

Âm Siêu Dương Thới

1 Tập (17/09/2012)
Video

Những Điều Cần Thiết Lúc Lâm Chung

1 Tập
Video

Lễ Vía Quan Thế Ậm

01 | 02 | 03 | (19/02-19/6/-19-9)
Video

Thuyết Giảng Tại Úc(18/11/2012-09/12/2012)

01 | 02 | 03 | 04A | 04B | 05A | 05B |
VIDEO
Kinh Vô Lượng Thọ(23/04/2012-2013)
(ĐĐ.Giác Nhàn)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | … ~~Hay~~

Video

Lập Đàn Trợ Niệm DA.Thiện Chánh

1 Tập (18/07/2009)
Video

Trợ Niệm Chú Nguyễn Văn Công

1 Tập (26/08/2012)
Video

Trợ Niệm Sư Cô Liên Tiếng

Video

Hộ Niệm Cho Chú Đạt

Video

Phương Pháp Trì Niệm Danh Hiệu(20/01/-16/02/2013)

01 | 02 | 03 | 04 |05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mới..
Video

Vong Linh Xin Quy Y 2009

01 | 02 |
Video

Vía Quan Âm(19/02 Âl)

01 (30/03/2013)
Video

Kỷ Niệm 30 Năm Vào Đạo Tràng

01 (1/5/2013)
Video

15 Công Đức Tắm Phật

01 (18/5/2013)
Video

Hóa Sanh Để Vãng Sanh

01 (10/04 Al/2013)
Video

Lễ Hội Vía Quan Âm 19/6/Quý Tỵ (2013)

01 | 02 |
Video

Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn

01 (1/9/2013)
Video

ĂN CHAY – PHÓNG SANH, Chùa Am Vàng Hà Nội 2013

01 | 02 | (15/09/2013)
Video

Lập đàn phóng sanh tại chùa Từ Huệ, Bến Tre 2013

01 (22/9/2013)
Video

LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM (9-2013)

01  (19/09/2013)
Video

LỄ HỘI VÍA QUAN ÂM Mới(19/2/2014)

01 | (19/02/2014)
Video

Thuyết Giảng Tại 7 Tiểu Bang Hoa Kỳ (7/2014)

01 | 02A | 02B | 03A | 03B | 04A | 04B | 5A | 5B | 6 | 7A | 7B |
Video

Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Chùa Liên Hoa

01 (4/2014)
Video

Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Vương Quốc Campuchia

01 (4/2014)
Video

Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng Tại Niệm Phật Đường HongKong

01 (4/2014)
Video

Pháp Sư Thích Giác Nhàn Giảng 15 Công Đức Tắm Phật 2014

01 (PL 2558 DL 2014)
Video

Phóng Sự Pháp Sư Thích Giác Nhàn Đảnh Lễ HT. Tịnh Không

01 (4/2014 new)
Video

PS.Thích Giác Nhàn Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 2 (30/4/2014-????)

01 | 02 | 03 | …(New)
Các video trên các bạn muốn download về tốt nhất nên cài IDM Mới Download IDM 6.15 Final build 26.zip
Đại Đức Thích Giác Nhàn:  http://www.voluongtho.vn
Địa Chỉ: QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng – Lâm Đồng – Đà Lạt
Tel. (+84) 0909.747474 – 0909.998.300
Email: 
nhuan_tuong@voluongtho.vn
Website: www.voluongtho.vn

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0705665349
Liên hệ