Phật Học Cơ BảnTổng hợp

Khuyên Người Niệm Phật

Tác giả: CS. Diệu Âm (VN)
Nơi cư ngụ: Úc Châu
Khuyên người niệm Phật được tập hợp từ những lá thư của cư sĩ Diệu Âm viết cho cha, mẹ, anh chị em trong gia đình ở Việt Nam, là những lời thư tha thiết nhất, cảm động nhất của một người con chí hiếu đã ngoài 50 tuổi rồi mà vẫn hết lòng nhớ nghĩ về cha mẹ. Cư sĩ đã quy y với sự chứng minh của Hòa Thượng Tịnh Không (Vị Thượng Thủ của Tông Tịnh Độ). Những lá thư khuyên người niệm Phật được viết từ năm 2000 được in thành sách lưu truyền khắp nơi trong và ngoài nước, những lá thư đã giúp cho Cha của cư sĩ được vãng sanh Tây Phương năm 2007 một đời thành Phật và lợi ích cho tất cả mọi loài hữu tình thì không sao nói hết.

VIDEO
Khuyên người niệm Phật
(Tập I II & III)

Video: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ~~Hay~~

Video: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

MP3

Khuyên Người Niệm Phật
Tập (4) IV

Những lá thư viết khuyên các đồng tu khắp nơi.

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Kiểm tra thêm
Close
Back to top button
0705665349
Liên hệ