Sư tử và chuột nhắtMột hôm, một con sư tử rất to đi kiếm mồi trên bãi đất hoang. Đói quá nhưng nó chẳng kiếm được con vật nào để ăn thịt, chỉ thấy vài con sâu và ít rễ cây. Nó thầm nghĩ: “Ta mà ăn sâu bọ ư? Ta là chúa của muôn loài, khỏe nhất, hung dữ nhất kia mà! Còn rễ cây? Ta đâu phải là con bò chuyên ăn cỏ!”. Tức giận quá, nó gầm lên.
   Bất chợt, một chú chuột nhắt chạy ngang qua. Sư tử liền túm đuôi chuột nhắt, há miệng định nuốt. Chuột nhắt kêu lên:
   – Khoan đã, ông sư tử!
   – Tại sao?
   – Tôi bé xíu thế này, ông ăn chỉ dính mép. Với lại ông ăn thịt tôi rồi thì tôi còn có thể làm gì giúp được ông nữa? Vì vậy ông hãy nghĩ xem có nên ăn thịt tôi không?
   – Mày bé nhỏ và yếu đuối thế này, làm gì giúp ta được?
   Chuột nhắt đáp:
   – Chưa biết chừng! Ông hãy tha cho tôi rồi có ngày tôi sẽ giúp được ông.
   Sư tử thương hại bèn buông chuột nhắt xuống, bảo:
   – Thôi được, ta tha cho mày! Bước!
   Hôm sau, khi đi săn mồi, sư tử bị sa vào bẫy lưới của thợ săn. Sư tử cố hết sức vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Chúa sơn lâm tuyệt vọng nghĩ: “Con người sẽ đến và giết ta mất!”. Đúng lúc đó chuột nhắt chạy đến, dùng bộ răng bé xíu và nhọn hoắt của mình cắn đứt các mắc lưới, tạo thành một lỗ hổng lớn. Thế là sư tử thoát ra được.
   Chuột nhắt bảo sư tử:
   – Ông thấy chưa? To lớn đến đâu cũng vẫn có lúc cần những kẻ bé hơn mình.

Lời bình: Không được ỷ vào vị thế cao, quyền chức trọng của bản thân mà khinh nhờn kẻ bần tiện, vì có lúc sẽ chính bản thân cầu xin lấy sự giúp đỡ của người thấp hơn mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0705665349
Liên hệ